BIỆT THỰ ĐƠN LẬP – BÌNH DƯƠNG

BIỆT THỰ ĐƠN LẬP – BÌNH DƯƠNG

  Tên công trình BIỆT THƯ ĐƠN LẬP Hình thức giao thầu Chìa Khóa Trao Tay Địa điểm Thành Phố Thủ Đầu 1, Tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư  Nguyễn Thị Kim Oanh Quy mô 3,6 Tỷ Năm hoàn thành Tháng 11- 2017     Trang...
Biệt Thự Phố – Bình Dương

Biệt Thự Phố – Bình Dương

Tên công trình BIỆT THƯ PHỐ Hình thức giao thầu Chìa Khóa Trao Tay Địa điểm Thành Phố Thủ Đầu 1, Tỉnh Bình Dương Chủ đầu tư  Nguyễn Hoàng Thu Thảo Quy mô 3,4 Tỷ Năm hoàn thành Tháng 07- 2017...
Tư vấn miễn phí