Tên công trình BIỆT THƯ ĐƠN LẬP
Hình thức giao thầu Chìa Khóa Trao Tay
Địa điểm Thành Phố Thủ Đầu 1, Tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư
Quy mô 3,6 Tỷ
Năm hoàn thành Tháng 11- 2017

Một số hình ảnh thực tế sắp đến ngày bàn giao.

 

 

Hoàn thiện nội thất trong nhà

Trang Chủ
Tư vấn miễn phí